نوشته های دفترم

...

دربندان عشق😄

ﺑﺎﺭﻫـﺎ ﻣﯿﻮﻩ ﮮ ﻣﻤﻨﻮﻋـﻪ

ﺗﻌـﺎﺭﻑ ﺷﺪ ﻭ ﻣﻦ

ﯾﺎﺩِ ﭼﺸـﻤﺎﻥِ ﺗﻮ ﻭ

ﺳﯿﺐِ ﻟﺒﺖ ﺍﻓﺘﺎﺩﻡ


ﻣﻄﻤٸـﻦ ﺑﺎﺵ ﺗﻮ " ﺣﻮﺍ " ﯾﯽ ﻭ ﻣﻦ " ﺁﺩﻡِ" ﺗـﻮ

ﻣﻦ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ڪـــﻪ

ﺩﺭ ﺑﻨـﺪ ﺗﻮﺍﻡ ﺁﺯﺍﺩﻡ ❣

 • ۰ پسندیدم
 • ۱ نظر
  • Nafas
  • يكشنبه ۱۴ آذر ۹۵

  موبوگرام نوشت

  ‌پاییز در آغوش تو 
  هر لحظه نارنجی تر 
  خش خش میکند...
  پیاده رو های باران خورده ی خاطرمان،
  ما را به نگاهی،
  به بوسه ای،
  به فرورفتن در همچون تویی،
  شاید؛
  وسوسه می کنند...

 • ۳ پسندیدم
 • ۰ نظر
  • Nafas
  • يكشنبه ۷ آذر ۹۵

  عاشقی


  میخواهم از لنز دوربین نگاهت کنم

  همانقدر دقیق و ظریف

  بگذار همه ی جهان را تار کنم

  تنها تو را بشود دید

  عجب عکس خوبی میشود

  چشمان تو

  آنگاه که برف

  مژه هایت را نوازش میکند

 • ۲ پسندیدم
 • ۰ نظر
  • Nafas
  • شنبه ۶ آذر ۹۵